حوادث

تصرف مقر داعش در شهر بوکمال سوریه توسط لشگر فاطمیون

تصرف مقر داعش در شهر بوکمال سوریه توسط لشگر فاطمیون

تصرف مقر داعش در شهر بوکمال سوریه توسط لشگر فاطمیون

دکمه بازگشت به بالا