موسیقی

عارف … دیشب خواب ترا دیدم آهنگ از پرویز مقصدی شعر از جنتی عطایی

دیشب خواب تورا دیدم چه رویای پرشوریانگار که توی خواب دیدم توسالهاازمن دوریتورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بودهزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بودمثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستیتا دست دادم بگیرمت ، پرچین شدی شکستیآه ای فلک نفرین به تو ، ببین چه میکشم منجدا از آن مهر آفرین ، میونه آتشم مندیشب خواب تورا دیدم چه رویای پرشوریانگار که توی خواب دیدم توسالهاازمن دوریتورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بودهزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بودمثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستیت

عارف  ...   دیشب خواب ترا دیدم   آهنگ از پرویز مقصدی شعر از جنتی عطایی

دکمه بازگشت به بالا