حوادث

تصادف شدید کامیون با پل:: بیمه اول

چرا این کامیون با جک بالا و با این سرعت به پل برخورد کرد؟ آیا عمدا این کار رو انجام داد؟

تصادف شدید کامیون با پل:: بیمه اول

دکمه بازگشت به بالا