حوادث

تجاوز جنسی مادر به دخترش در آمریکا +18

سبک زندگی در غرب به ویژه آزادی جنسی افسارگسیخته منجر به اعمالی شده است که کانال یامهدی عج برای آگاهی مردم ایران تصمیم دارد در بخشی ویژه به این موضوع بپردازد. آیا سبک زندگی آمریکا یی الگوی مناسبی برای جامعه و زنان ایرانی است؟ این سوالی است که هر ایرانی به ویژه دختران پاک این سرزمین باید از خودشان بپرسند.https://www.aparat /v/Gz3Tl

تجاوز جنسی مادر به دخترش در آمریکا +18

دکمه بازگشت به بالا