گردشگری

رها سازی عقاب دشتی

اولین رها سازی موفق آوای بوم. این عقاب دشتی که چند ماهی مهمان تیم آوای بوم بود پس از چند ماه درمان و تیمار و پس از اینکه حلقه ی آوای بوم بر روی پایش نصب شد در شرق اصفهان رها سازی گردید.

بیشتر تماشا کنید

رها سازی عقاب دشتی

دکمه بازگشت به بالا